Tuesday, March 23, 2010

Insurans vs Takaful...rasa macam penah dengar tapi...

Selain mempromosikan takaful kepada kawan-kawan, memandangkan aku ni ejen takaful keluarga Takaful Ikhlas, aku nak share something about Insurans dan Takaful. Mesti korang konpius kan bila dengar term ni. So, maybe dengan penjelasan yang simple ni dapat merungkaikan serba sedikit tentang insurans dan takaful.

Insurans ialah mekanisme pemindahan risiko yang digunakan oleh individu atau organisasi untuk menukar sesuatu yang tidak pasti kepada pasti. Individu setuju untuk membayar premium tetap dan sebagai pulangan, syarikat insurans bersetuju untuk menggantikan apa jua kerugian yang berlaku mengikut terma polisi.

Takaful pula berasal dari perkataan Arab Kafala yang bermaksud saling menjamin. Dari tafsiran syara', ia adalah satu pakatan kumpulan untuk saling jamin menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan ditimpa musibah. Di antara ciri-ciri takaful adalah, ianya adalah mengikut sistem Islam di mana tidak mengandungi unsur riba', ketidakpastian dan unsur judi berbanding dengan Insurans. Jadi mengapa pilih Insurans sedangkan kita sudah ada pilihan untuk memilih Takaful.

Daripada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada 1-2 Oktober 1970 telah memutuskan:

"Insurans am iaitu lain daripada insurans nyawa adalah harus"

Manakala Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-16 bertarikh 15-16 Februari 1979 memutuskan Insuran Nyawa adalah haram kerana ia:

i) mengandungi gharar (ketidaktentuan)
ii) mengandungi unsur judi
iii) mengandungi muamalah riba'


Perbandingan di antara Takaful dan Insurans:

Takaful

1. Tertakluk kepada AKTA TAKAFUL 1984
2. Peserta dikehendaki membayar sumbangan berdasarkan konsep Tabarru'.
3. Pihak syarikat merupakan Pengendali risiko.
4. Penyertaan Takaful adalah merupakan satu akad di antara Peserta dan Pengendali Takaful.
5. Terdapat satu Majlis Pengawasan Syariah yang bertangggunjawab memastikan segala transaksi Syarikat berpandukan Syariat Islam.
6. Tidak ada unsur riba', maisir dan gharar terlibat.

Insurans

1. Tertakluk kepada AKTA INSURANS 1963 (Pindaan 1996).
2. Pemegang Polisi dikenakan bayaran premium atas perlindungan.
3. Pihak syarikat merupakan Penanggung risiko.
4. Pembelian Insurans adalah satu kontrak di antara Penginsurans dan Pemegang Polisi.
5. Tiada Majlis Pengawasan Syariah.
6. Terdapat unsur-unsur maisir, riba dan gharar.

So, pancing dan kail dah ada di tangan, tunggu apa lagi?

No comments: